Doa Untuk Mencintai Keheningan

Landasan :

  1. Sewaktu menunggu proses kesembuhan operasi kakinya, St.Ignatius Loyola yang aktif dalam kegiatan, semula terpaksa menerima keheningan, lama kelamaan ia menerimanya dengan kepasrahan jiwa dan menjadi krasan dengan keheningan tersebut.

 

  1. Roh Allah mengantar begitu, karena Ia ingin berkarya secara penuh arti melalui St.Ignatius Loyola.
  1. Melalui keheningan itu St.Ignatius Loyola mulai masuk ke dalam kebatinannya : mengamati jalan-jalan pikirannya, mengamati gerak-gerik rasa perasaannya, mengamati gerak-gerak kehendaknya, mengamati pergantian imaginasi atau fantasinya, dsm.
  1. Melalui keheningan itu St.Ignatius Loyola mulai tertarik untuk membaca-baca Kitab Suci dan membaca Riwayat Hidup Santo-santo. Kemudian mulai merenung-renungi apa yang dibacanya.

 

Cara Doa :

Sebulan, setiap hari, dengan penuh kesadaran diri dan kesungguhan hati.

D O A

BAPA IGNATIUS LOYOLA YANG TERKASIH, BAPA TELAH MENERIMA RAHMAT UNTUK MENCINTAI KEHENINGAN.MELALUI KEHENINGAN ITU BAPA MENJADI LEBIH TELITI ATAS SEGALA GERAK-GERIK BATIN; MELALUI KEHENINGAN ITU BAPA MENJADI LEBIH LEMBUT DALAM MENANGKAP RAHMAT-RAHMAT ALLAH;   BERKENANLAH KIRANYA BAPA MENGANTARAI KEINGINANKU UNTUK MEMPEROLEH RAHMAT MENCINTAI KEHENINGAN YANG SAMA, SEBAGAIMANA BAPA TELAH MENERIMANYA DARI ALLAH YANG MAHA KASIH. AMIN.  

Dalam Perjalanan Waktu

Perhatikan terang-terang pada daya Penalaran / Rasa-perasaan / Kehendak, dsm.

Please follow and like us: